Rack Series Silver
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวาง Stock » Rack Series Silver  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ไมโครแลค  Series Silver ชุดต้น 4 ชั้น
:
: ล.50xก.100/150/200xส.200 cm.
: 350 kg./ชั้น
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับ Store คลังสินค้า คลังเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก
: สามารถรับน้ำหนักได้ 350 kg./ชั้น โครงสร้างแข็งแรง คงทน
: ความสูงชั้นไมโครแลค แบ่งออกเป็น 4 ชั้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน
: เสามัลติถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบได้ง่าย
: ประหยัดพื้นที่ในการวาง และสะดวกในการแยกประเภทสินค้า
: มีคานรองรับใต้แผ่น สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
: สามารถต่อพ่วงได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุน
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
: สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆตามความต้อง
  การของลูกค้า
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ไมโครแลค  Series Silver ชุดต่อ 4 ชั้น
:
: ล.50xก.100/150/200xส.200 cm.
: 350 kg./ชั้น
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับ Store คลังสินค้า คลังเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก
: สามารถรับน้ำหนักได้ 350 kg./ชั้น โครงสร้างแข็งแรง คงทน
: ความสูงชั้นไมโครแลค แบ่งออกเป็น 4 ชั้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน
: เสามัลติถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบได้ง่าย
: ประหยัดพื้นที่ในการวาง และสะดวกในการแยกประเภทสินค้า
: มีคานรองรับใต้แผ่น สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
: สามารถต่อพ่วงได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุน
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอยขีดข่วน
: สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
 
     
 
     
Current Pageid = 104