Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวาง Stock » Rack Micro Shelving  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ไมโครแลค  Micro Shelving ชุดต้น 4 ชั้น
:
: ล.50xก.90/100/120xส.200 cm.
: 150 kg./ชั้น
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับ Store  และ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
: โครงสร้างเหล็กแข็งแรง คงทน เหมาะสำหรับการใช้งาน
: เสาแลคฉากถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้
: ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง และ แยกประเภทสินค้าได้ชัดเจน
: แผ่นชั้นเหล็ก มีความสวยงาม และคงทน
: สามารถต่อพ่วงได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุนในการวาง
: ดีไซน์ใหม่ล่าสุด เชื่อมตัว T ติดหน้าเสา ทำให้รับน้ำหนักได้ดี
: มีสเตย์ยึดด้านหลังทำให้ชั้นไม่โยกง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
: สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆ ตามความต้อง
  การของลูกค้า
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ไมโครแลค  Micro Shelving ชุดต่อ 4 ชั้น
:
: ล.50xก.90/100/120xส.200 cm.
: 150 kg./ชั้น
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับ Store  และ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
: โครงสร้างเหล็กแข็งแรง คงทน เหมาะสำหรับการใช้งาน
: เสาแลคฉากถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้
: ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง และ แยกประเภทสินค้าได้ชัดเจน
: แผ่นชั้นเหล็ก มีความสวยงาม และคงทน
: สามารถต่อพ่วงได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุนในการวาง
: ดีไซน์ใหม่ล่าสุด เชื่อมตัว T ติดหน้าเสา ทำให้รับน้ำหนักได้ดี
: มีสเตย์ยึดด้านหลังทำให้ชั้นไม่โยกง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
: สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆ ตามความต้อง
  การของลูกค้า
 
     
 
     
Current Pageid = 105