ตะกร้าซ้อน
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นตะกร้า » ตะกร้าซ้อน  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อน 1 หน้า
:
: 45x90x35 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง) แยก ประเภทสินค้า
  ได้ชัดเจน
: ตะกร้าซ้อนขนาด 45x90 cm.
: สินค้าถอดประกอบได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
: ตัวแบ่งกั้นช่องตะกร้า  สามารถใส่ร่วมกับตะกร้าซ้อนรุ่น 2 หน้าได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O  ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อน 1 หน้า
:
: 45x1200x35 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง) แยก ประเภทสินค้า
  ได้ชัดเจน
: ตะกร้าซ้อนขนาด 45x1200 cm.
: สินค้าถอดประกอบได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
: ตัวแบ่งกั้นช่องตะกร้า สามารถใส่ร่วมกับตะกร้าซ้อนรุ่น 2 หน้าได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อน 2 หน้า
:
: 90x90x35 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง) แยก ประเภทสินค้า
  ได้ชัดเจน
: ตะกร้าซ้อนขนาด 90x90 cm.
: สินค้าถอดประกอบได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
: ตัวแบ่งกั้นช่องตะกร้า สามารถใส่ร่วมกับตะกร้าซ้อนรุ่น 2 หน้าได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อน 2 หน้า
:
: 90x120x35 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง) แยก ประเภทสินค้า
  ได้ชัดเจน
: ตะกร้าซ้อนขนาด 90x120 cm.
: สินค้าถอดประกอบได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
: ตัวแบ่งกั้นช่องตะกร้า สามารถใส่ร่วมกับตะกร้าซ้อนรุ่น 2 หน้าได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อนเชื่อมติด
:
: 30x90 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: ตะกร้าซ้อนขนาด 30x90 cm. สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ
  (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง)
: สินค้าเชื่อมติดกัน  สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถแยกประเภทสินค้าได้ชัดเจน
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O  ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อนเชื่อมติด
:
: 60x90 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: ตะกร้าซ้อนขนาด 60x90 cm. สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ
  (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง)
: สินค้าเชื่อมติดกัน  สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถแยกประเภทสินค้าได้ชัดเจน
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O  ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อนเชื่อมติด
:
: 60x120 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
: ช่วยในการวางสินค้าจำนวนมาก เป็นห่อ และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: ตะกร้าซ้อนขนาด 60x120 cm. สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ
  (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่อง)
: สินค้าเชื่อมติดกัน  สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถแยกประเภทสินค้าได้ชัดเจน
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O  ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ตะกร้าซ้อนรุ่นประหยัด
:
: 40x60x25 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะสำหรับใช้ขายสินค้าในมินิมาร์ท ร้านโชว์ห่วย และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: ช่วยในการวางสินค้าที่เป็นห่อ , ถุง และสินค้าที่เป็นแพ็ค ให้ดูสวยงาม
: ตะกร้าซ้อนขนาด 40x60x25 cm. สามารถแยกสินค้าเป็นหลายๆชนิดได้ใน 1 ใบ
  (ใส่ตัวแบ่งกั้นช่องรุ่นประหยัด)
: สินค้าเชื่อมติดกัน สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถแยกประเภทสินค้าได้อย่างชัดเจน
: สินค้าคุณภาพ  ราคาประหยัด
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O  ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 138