Website Banner
     
     สินค้าสั่งผลิตตามแบบ » ชั้น Stock  
     
 
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
:  Store Heavy Rack
:  -
:  -
: 1 T. ขึ้นไป
:  แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
:  เหมาะสำหรับ Store คลังสินค้า โกดังสินค้าต่าง ๆ       
:  โครงสร้างแข็งแรง คงทน เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
:  แผ่นพื้นของชุปไมโครแลคนี้ ใช้ไม้ MDF เคลือบ  2 หน้า เพื่อการรับน้ำหนัก
   ที่มากได้ตามความต้องการของลูกค้า 
:  เสาแลคถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบง่าย
:  ประหยัดพื้นที่ใช้สอย และสะดวกในการค้นหาสินค้า
:  มีคานรองรับได้แผ่น สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี 
:  สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน   เขียว และสีอื่นๆ
   ตามความต้องการของลูกค้า
:  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตาม การใช้งานจริง
 
     
 
     
     
 
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
:  Store Heavy Rack
:  -
:  -
: 2 T. ขึ้นไป
:  แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
:  เหมาะสำหรับ Store คลังสินค้า โกดังสินค้าต่าง ๆ       
:  โครงสร้างแข็งแรง คงทน เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
:  แผ่นพื้นของชุปไมโครแลคนี้ ใช้ไม้ MDF เคลือบ  2 หน้า เพื่อการรับน้ำหนัก
   ที่มากได้ตามความต้องการของลูกค้า 
:  เสาแลคถูกเชื่อมติดกับสเตย์ข้าง สามารถเคลื่อนย้ายและประกอบง่าย
:  ประหยัดพื้นที่ใช้สอย และสะดวกในการค้นหาสินค้า
:  มีคานรองรับได้แผ่น สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี 
:  สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน   เขียว และสีอื่นๆ
   ตามความต้องการของลูกค้า
:  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตาม การใช้งานจริง
 
     
 
     
Current Pageid = 145