ชั้นวางอเนกประสงค์
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวางรุ่นอื่นๆ » ชั้นวางสินค้าแบบอเนกประสงค์  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 2 ชั้น 30 cm.
:
: 30x60x60 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว             
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 30x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้น 30 cm.
:
: 30x60x90 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 30x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
   สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 30 cm.
:
: 30x60x120 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 30x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension 
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ชั้น 30 cm.
:
: 30x60x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 30x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension 
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 2 ชั้น 40 cm.
:
: 40x60x60 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 40x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้น 40 cm.
:
: 40x60x90 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 40x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 40 cm.
:
: 40x60x120 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 40x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ชั้น 40 cm.
:
: 40x60x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์สินค้าได้ แต่ในปริมาณที่จำกัดของชั้น
: แผ่นชั้น 40x60 cm. เป็นสินค้าขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งาน
: ในชุดอเนกประสงค์นี้โครงชุดจะเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งต่างกับชุดปกติทั่วไป เพื่อความ
  สวยงามและแตกต่าง
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสีด้วยสีอีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 113