ชั้นวาง CD-DVD รุ่นซี่ลวด
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวาง CD » ชั้นวาง CD-DVD รุ่นซี่ลวด  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี หน้าเดียว (รุ่นซี่ลวด) 7 ชั้น
:
: ก.90xล.26xส.180 cm.
: -
: Black
: ใช้วางซีดีและดีวีดี ในร้านขายหรือเช่าต่าง ๆ ให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” เท่ากันทั้งหมด รวมตัวต่อขาเสา
: ตัวต่อขาเสา ออกแบบมาเพื่อทำให้ตัวชั้นวางมีความเอียง เพื่อปรับยกระดับขึ้นมาให้อยู่
  ระดับสายตา  จึงมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องก้มมอง
: แผ่นชั้นหนังสือแบบซี่ลวด มีน้ำหนักเบา และถอดออกเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
: สามารถรองรับซีดีได้ 42 ปก 210 แผ่น (ในรุ่นหน้าเดียว)
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี หน้าเดียว (รุ่นซี่ลวด) 6 ชั้น
:
: ก.90xล.26xส.150 cm.
: -
: Black
: ใช้วางซีดีและดีวีดี ในร้านขายหรือเช่าต่าง ๆ ให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” เท่ากันทั้งหมด รวมตัวต่อขาเสา
: ตัวต่อขาเสา ออกแบบมาเพื่อทำให้ตัวชั้นวางมีความเอียง เพื่อปรับยกระดับขึ้นมาให้อยู่
  ระดับสายตา  จึงมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องก้มมอง
: แผ่นชั้นหนังสือแบบซี่ลวด มีน้ำหนักเบา และถอดออกเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
: สามารถรองรับซีดีได้ 36 ปก 180 แผ่น (ในรุ่นหน้าเดียว)
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี กลางห้อง (รุ่นซี่ลวด) 7 ชั้น
:
: ก.90xล.52xส.180 cm.
: -
: Black
: ใช้วางซีดีและดีวีดี ในร้านขายหรือเช่าต่าง ๆ ให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” เท่ากันทั้งหมด รวมตัวต่อขาเสา
: ตัวต่อขาเสา ออกแบบมาเพื่อทำให้ตัวชั้นวางมีความเอียง เพื่อปรับยกระดับขึ้นมาให้อยู่
  ระดับสายตา  จึงมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องก้มมอง
: แผ่นชั้นหนังสือแบบซี่ลวด มีน้ำหนักเบา และถอดออกเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
: สามารถรองรับซีดีได้ 42 ปก 210 แผ่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี กลางห้อง (รุ่นซี่ลวด) 6 ชั้น
:
: ก.90xล.52xส.150 cm.
: -
: Black
: ใช้วางซีดีและดีวีดี ในร้านขายหรือเช่าต่าง ๆ ให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
: ชั้นวางซีดี-ดีวีดี เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” เท่ากันทั้งหมด รวมตัวต่อขาเสา
: ตัวต่อขาเสา ออกแบบมาเพื่อทำให้ตัวชั้นวางมีความเอียง เพื่อปรับยกระดับขึ้นมาให้อยู่
  ระดับสายตา  จึงมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องก้มมอง
: แผ่นชั้นหนังสือแบบซี่ลวด มีน้ำหนักเบา และถอดออกเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
: สามารถรองรับซีดีได้ 72 ปก 360 แผ่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อ
  รอยขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 136