Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวางหนังสือ » ชั้นวางหนังสือแบบตะแกรง  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: ชั้นหน้าเดียว (แบบตะแกรง)  4 ชั้น
:
: ก.97.5xล.27xส.150 cm.
: -
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: ใช้วางหนังสือ แมกกาซีน โบว์ชัวร์สินค้าต่างๆเพื่อขาย เหมาะสมสำหรับร้าน
  หนังสือขนาดกลาง และร้านขายนิตยสารทั่วไป
: เสาชั้นวางสินค้า เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 6 หุน x 1½  และขาเสามีความ
   ยาวสุทธิ 27 cm.
: คานชั้นหนังสือแขนยาวในการวางสินค้าได้ดี  โดยใช้น๊อตเพื่อยึดเข้ากับเสา 
   เพื่อเสริมความแข้งแรงและคงทน
: แผ่นชั้นหนังสือแขนยาวในการวางสินค้าเนื้องจากมีขาดที่ยาวกว่าในการมอง
   จากกระดับสายตา อาจจะถูกบังจากชั้นบนทำให้มองเห็นด้านล่างไม่ชัดเจนจึง
   ไล่ระดับออกมาเพื่อให้เห็นสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
: แผ่นชั้นหนังสือแขนสั้นจะโชว์สินค้าจะถูกกำหนดระยะห่างระหว่างชั้น ตามระดับ
   สายตาของผู้ใช้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีนี้มีคุณสมบัติทน
   ต่อรอยขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: ชั้นสองหน้า (แบบตะแกรง)  4 ชั้น
:
: ล.54xก.97.5xส.150 cm.
: -
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: ใช้วางหนังสือ แมกกาซีน โบว์ชัวร์สินค้าต่างๆเพื่อขาย เหมาะสมสำหรับร้าน
  หนังสือขนาดกลาง และร้านขายนิตยสารทั่วไป
: เสาชั้นวางสินค้า เป็นเสาแบบเหล็กกล่อง ขนาด 6 หุน x 1½  และขาเสามีความ
   ยาวสุทธิ 27 cm.
: คานชั้นหนังสือแขนยาวในการวางสินค้าได้ดี  โดยใช้น๊อตเพื่อยึดเข้ากับเสา 
   เพื่อเสริมความแข้งแรงและคงทน
: แผ่นชั้นหนังสือแขนยาวในการวางสินค้าเนื้องจากมีขาดที่ยาวกว่าในการมอง
   จากกระดับสายตา อาจจะถูกบังจากชั้นบนทำให้มองเห็นด้านล่างไม่ชัดเจนจึง
   ไล่ระดับออกมาเพื่อให้เห็นสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
: แผ่นชั้นหนังสือแขนสั้นจะโชว์สินค้าจะถูกกำหนดระยะห่างระหว่างชั้น ตามระดับ
   สายตาของผู้ใช้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 องศา ซึ่งสีนี้มีคุณสมบัติทน
   ต่อรอยขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 151