Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวางรุ่นอื่นๆ » ชั้นวางสินค้าแบบแขวน  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (แบบชุด)

: 60x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ 
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าและตั้งโชว์ได้ในปริมาณที่เหมาะสม
: ตะกร้า ขนาด 34x56 cm. เพื่อเกี่ยวใส่สินค้า เหมาะกับสินค้าที่เป็นห่อ เป็นถุง  แต่เป็น
  สินค้าที่มีขนาดเล็ก ๆ
: แผ่นฐาน ขนาด 34x56 cm. สามารถนำมาตั้งโชว์หรือวางของเล็กๆน้อยๆ ได้
: ป้ายขนาด 15 cm. สามารถนำสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กมาติดได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล)

: 70x120 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล)

: 70x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension 
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล)

: 90x120 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension 
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล)

: 70x170 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีปุ่มปรับระดับสามารถปรับความลาดเอียงของพื้นที่ได้เล็กน้อย
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: ป้ายขนาด 15 cm. สามารถนำสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กมาติดได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล)

: 50x170 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีปุ่มปรับระดับสามารถปรับความลาดเอียงของพื้นที่ได้เล็กน้อย
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: ป้ายขนาด 15 cm. สามารถนำสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กมาติดได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 3 มิล) ลดตาข่าย 30 cm.

: 70x170 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงสร้างเหล็ก  แข็งแรง  รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีปุ่มปรับระดับสามารถปรับความลาดเอียงของพื้นที่ได้เล็กน้อย
: สามารถแขวนฮุกร์เพื่อโชว์สินค้าได้ และเน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม
: ป้ายขนาด 15 cm. สามารถนำสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กมาติดได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: ชั้นแขวนฮุกร์ (ลวด 5/4 มิล) มีป้าย

: 90x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก  แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีปุ่มปรับระดับสามารถปรับความลาดเอียงของพื้นที่ได้เล็กน้อย
: เน้นโชว์สินค้าแบบแขวนให้ดูสวยงาม  สามารถแขวนฮุกร์เพือโชว์สินค้าได้
: เส้นลวดขนาดใหญ่  สามารถแขวนสินค้าที่มีน้ำหนักได้
: ป้ายขนาด 15 cm. สามารถนำสติ๊กเกอร์หรือป้ายโฆษณาขนาดเล็กมาติดได้
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ  อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ  ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)

: 30x90 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านกิ๊ฟช็อป และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ 
: โครงเหล็ก  แข็งแรง รับน้ำหนักได้
: มีป้ายสำหรับแปะหรือติดราคาได้  มองเห็นได้ในระยะไกล
: สินค้าตั้งกับพื้น  และอยู่ในระดับสายตา
: สามารถนำฮุกร์มาแขวนเพื่อโชว์สินค้าได้อีกมากมาย
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)  ถูกออกแบบมาให้หมุนได้ 360o
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)

: 30x120 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านกิ๊ฟช็อป และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ 
: โครงเหล็ก  แข็งแรง รับน้ำหนักได้
: มีป้ายสำหรับแปะหรือติดราคาได้  มองเห็นได้ในระยะไกล
: สินค้าตั้งกับพื้น  และอยู่ในระดับสายตา
: สามารถนำฮุกร์มาแขวนเพื่อโชว์สินค้าได้อีกมากมาย
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)  ถูกออกแบบมาให้หมุนได้ 360o
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Color
For 
Spec
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)

: 30x150 cm.
: ขาวฟ้า
: เหมาะแก่การใช้งานในร้านค้า ร้านกิ๊ฟช็อป และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ 
: โครงเหล็ก  แข็งแรง รับน้ำหนักได้
: มีป้ายสำหรับแปะหรือติดราคาได้  มองเห็นได้ในระยะไกล
: สินค้าตั้งกับพื้น  และอยู่ในระดับสายตา
: สามารถนำฮุกร์มาแขวนเพื่อโชว์สินค้าได้อีกมากมาย
: คอนโดมีป้าย (แบบเล็ก)  ถูกออกแบบมาให้หมุนได้ 360o
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 111