Website Banner
     
     สินค้าสั่งผลิตตามแบบ » ชั้นวางปั้มน้ำ  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
 
Spec
:  แบบเหล็ก (พื้นไม้)
:  -
:  -
:  -
:  แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
:  สำหรับร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ และร้าน Hard Ware ต่าง ๆ ให้ดูมีความน่า
   สนใจ โดดเด่น และสวยงาม
:  โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบในชุดเดียว
:  มีการไล่ระดับของชั้นวางปั๊มน้ำ  เพื่อให้สามารถวาง สินค้าได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจน
   ถึงขนาดใหญ่
:  สามารถวางสินค้าหนักได้ดี  โดยตามโครงสร้างทั่วไป ชั้นล่างของชุดถูกออก
   แบบมาให้วางปั๊มน้ำขนาดใหญ่ได้พอดี
:  ชั้นบนที่เป็นแผ่นเหล็ก สามารถนำอุปกรณ์หรืออะไหล่มาวางจำหน่ายเพิ่มเติมได้
:  ชั้นกลาง ส่วนที่เป็นแผ่นไม้  ถูกออกแบบให้สามารถนำปั๊มน้ำขนาดเล็ก หรือ
   สินค้าที่มีน้ำหนักมาวางได้อย่างเหมาะสม
:  สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทน
    ต่อรอยขีดข่วน
:  สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆ ตาม
   ความต้องการของลูกค้า
:  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตามการใช้งานจริง
 
     
 
     
Current Pageid = 139