Website Banner
     
     สินค้าสั่งผลิตตามแบบ » ชั้นวางบานประตู  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
 
Spec
:  ชั้นวางบานประตู (แบบเหล็ก+ไม้)
:  -
:  -
:  -
:  แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
:  สำหรับร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ และร้าน Hard ware ต่าง ๆ ให้ดูมีความน่าสนใจ 
   โดดเด่น และสวยงาม
:  โครงสร้างชั้นใช้เสาแลคขนาดใหญ่  สามารถรับน้ำหนักได้ดี
:  สินค้าชนิดนี้เป็นแบบ Knock down สามารถถอดเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
:  สามารถเลื่อนเพื่อดูสินค้าด้านในได้อย่างสะดวก  รางรับบานประตูเป็นราง
   อลูมิเนียม (Aluminium) เพื่อความคงทน
:  ชั้นบนของชุดสามารถทำเป็นชั้น Stock สินค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่
   หลากหลาย
:  ชุดชั้นแลควางบานประตูถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   ในด้านการวางเพื่อโชว์ และการรับน้ำหนักสำหรับชั้น Stock สินค้าได้ดี
:  แผ่นของชั้นแลคทุกชั้นเป็นพื้นไม้  เพื่อการรับน้ำหนักที่มากและคงทน
:  สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสี ชนิดนี้มีคุณสมบัติทน
   ต่อรอยขีดข่วน
:  สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงินเขียว และสีอื่นๆ ตาม
   ความต้องการของลูกค้า
:  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตามการใช้งานจริง
 
     
 
     
Current Pageid = 142