ชั้นวางกระดาษ A4
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นวางหนังสือ » ชั้นวางกระดาษ A 4  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
Spec
: ชั้นวางกระดาษ A 4 (แบบเดี่ยว) 11 ชั้น
:
: 25x28x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับใช้งานในออฟฟิศ  บ้านเรือน  และที่อยู่อาศัย ที่ต้องการความเป็น
  ระเบียบและสวยงาม
: โครงสร้างเหล็ก  สามารถรับน้ำหนักได้ดี  ไม่โยก  แข็งแรง  คงทน
: แบ่งออกเป็นช่อง ๆ มีตัวกั้นสิ่งของตกและหล่นจากด้านข้างและด้านหน้าตัว
  สินค้าแต่ละชั้นมีความลาดเอียง  เพื่อสะดวกต่อการใช้งานจริง
 : ประหยัดพื้นที่ใช้สอย  สามารถวางเข้ากับมุมเสาได้อย่างสวยงาม
: สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ชั้นวางรองเท้า
 
     
 
     
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
Spec
: ชั้นวางกระดาษ A 4 (แบบคู่) 11 ชั้น
:
: 25x56x150 cm.
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับใช้งานในออฟฟิศ  บ้านเรือน  และที่อยู่อาศัย ที่ต้องการความเป็น
  ระเบียบและสวยงาม
: โครงสร้างเหล็ก  สามารถรับน้ำหนักได้ดี  ไม่โยก  แข็งแรง  คงทน
: แบ่งออกเป็นช่อง ๆ มีตัวกั้นสิ่งของตกและหล่นจากด้านข้างและด้านหน้าตัว
  สินค้าแต่ละชั้นมีความลาดเอียง  เพื่อสะดวกต่อการใช้งานจริง
: ประหยัดพื้นที่ใช้สอย  สามารถวางเข้ากับมุมเสาได้อย่างสวยงาม
: สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ชั้นวางรองเท้า
 
     
 
     
Current Pageid = 155