Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » ชั้นตะกร้า » ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 3 ชั้น
:
: 58 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับร้านมินิมาร์ท  และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 58 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 4 ชั้น
:
: 58 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 58 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 5 ชั้น
:
: 58 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับร้านมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 58 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับ สินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 3 ชั้น
:
: 72 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 72 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 4 ชั้น
:
: 72 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 72 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
Spec
: ชั้นตะกร้ารุ่นประหยัด 5 ชั้น
:
: 72 cm. 
: แดง / น้ำเงิน / เขียว / ขาวฟ้า / ชมพู / ส้ม
: เหมาะสำหรับมินิมาร์ท และร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ
: โครงเหล็ก แข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามความเหมาะสม
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  รวดเร็ว
: สามารถวางสินค้าได้จำนวนมาก เช่น ถุง , ซอง หรือแพ็ค
: ตะกร้าเหล็ก ขนาด 72 cm. สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี  แต่ไม่เหมาะกับสินค้าที่มี
  น้ำหนักมาก
: ลักษณะสวยงาม  ทำให้สินค้าดูโดดเด่น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200 O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 108