กะบะ Sale
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » กะบะ Sale สินค้า » กะบะ Sale สินค้าแบบซี่ลวด  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: กะบะ Sale สินค้าแบบซี่ลวด (มีตัวกั้น)
:
: 80x80x80 cm.
: 40 kg.
: White
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป ใช้ในการลดราคาสินค้าต่าง ๆ ให้ดูน่า
  สนใจมากยิ่งขึ้น
: เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่ไม่ต้องการโชว์แต่เน้นใส่สินค้าได้ปริมาณมาก
: ตะแกรง Sale สินค้าพร้อมตัวกั้นช่องสินค้า  สามารถแบ่งและแยกประเภทสินค้าได้อย่าง
  ชัดเจน
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: กะบะ Sale สินค้าแบบซี่ลวด (ไม่มีตัวกั้น)
:
: 80x80x80 cm.
: 30 kg.
: White
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป ใช้ในการลดราคาสินค้าต่าง ๆ ให้ดู น่า
  สนใจมากยิ่งขึ้น
: เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่ไม่ต้องการโชว์แต่เน้นใส่สินค้าได้ปริมาณมาก
: ตะแกรง Sale สินค้าพร้อมตัวกั้นช่องสินค้า  สามารถแบ่งและแยกประเภทสินค้าได้อย่าง
  ชัดเจน
: มีล้อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 87