กะบะตะแกรง
Website Banner
     
     สินค้าสแตนดาร์ด » กะบะ Sale สินค้า » กะบะตะแกรง  
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: กะบะตะแกรงเล็ก
:
: 55x84x84 cm.
: -
: White
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป ใช้ในการใส่สินค้าเพื่อลดราคาสินค้า
  ต่าง ๆ ทำให้สินค้าดูมีความน่าสนใจ
: กะบะ Sale สินค้าแบบเป็นซี่ลวด มาพร้อมขาตั้ง ซึ่งถ้ามีโต๊ะหรือขาตั้งอยู่แล้วก็สามารถ
  เอาแต่ตัวกะบะสินค้าไปตั้งได้
: ขาตั้งกะบะ Sale ช่วยให้ยกระดับสินค้าจากพื้นได้  โดยทางลูกค้าไม่จำเป็นต้องก้มและ
  มองจากด้านล่าง  ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
: ขาตั้งและตัวกะบะสินค้าสามารถแยกออกจากกันได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
     
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For
 
Spec
: กะบะตะแกรงใหญ่
:
: 84x105x84 cm.
: -
: White
: เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป ใช้ในการใส่สินค้าเพื่อลดราคาสินค้า
  ต่าง ๆ ทำให้สินค้าดูมีความน่าสนใจ
: กะบะ Sale สินค้าแบบเป็นซี่ลวด มาพร้อมขาตั้ง ซึ่งถ้ามีโต๊ะหรือขาตั้งอยู่แล้วก็สามารถ
  เอาแต่ตัวกะบะสินค้าไปตั้งได้
: ขาตั้งกะบะ Sale ช่วยให้ยกระดับสินค้าจากพื้นได้  โดยทางลูกค้าไม่จำเป็นต้องก้มและ
  มองจากด้านล่าง  ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
: ขาตั้งและตัวกะบะสินค้าสามารถแยกออกจากกันได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
: สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200o ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทนต่อรอย
  ขีดข่วน
 
     
 
     
Current Pageid = 85