กะตะแกรง Sales
Website Banner
     
     สินค้าสั่งผลิตตามแบบ » กะตะแกรง Sales  
     
 
 
 
 
Model
Code
Dimension
Net Weight
Color
For 
 
Spec
:  กะบะตะแกรง (Sales & Promotion)
:  -
:  -
:  -
:  ขาวฟ้า
:  สำหรับร้านค้าทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้า  เพื่อใช้ในการ Sales สินค้าต่าง ๆ
   ให้ดูสวยงาม  มีความน่าสนใจ
:  โครงสร้างสินค้าเป็นเหล็กชั้นดี มีความคงทน และรับ    น้ำหนักได้ดี
:  เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน  ลูกค้สามารถปรับเปลี่ยนจากปุ่ม
   ปรับระดับเป็นลูกล้อได้ตามการใช้งาน
:  แผงรองด้านล่างของกะบะ Sales นี้สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ เพื่อสะดวกต่อ
   การหยิบหรือการมองเห็น (ในกรณีที่มีสินค้าน้อยสามารถปรับให้ขึ้นไปด้านบน  
   เพื่อสร้างความดึงดูดความสนใจของสินค้าได้)
:  สินค้าเป็นสินค้าแบบ Knock Down เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และ    สะดวก
   ในการเคลื่อนย้าย 
:  สีที่ใช้มีคุณสมบัติพิเศษ อบเคลือบสี อีฟอกซี่ 200O ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติทน
   ต่อรอยขีดข่วน
:  สีมาตรฐานของเสามีให้เลือกหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว และสีอื่นๆ ตาม
   ความต้องการของลูกค้า
:  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือการรับน้ำหนักได้ตามการใช้งานจริง
 
     
 
     
Current Pageid = 143